Nasz zespół

Notariusz Barbara Jeziorska pracę w kancelarii notarialnej podjęła w 1993 roku po ukończeniu studiów prawniczych. W 2005 roku , po ukończeniu 3,5 letniej aplikacji radcowskiej rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego,  zbierając bezcenne doświadczenie w obsłudze spółek , jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. W 2008 r. zawiesiła prawo wykonywania zawodu radcy prawnego  w związku z uzyskaniem decyzji Ministra Sprawiedliwości powołującej na stanowisko notariusza i uruchomiła Kancelarię Notarialną w Zgierzu.

Notariusz Waldemar Jeziorski od ukończenia studiów prawniczych w 1993 roku, doskonalił swoją wiedzę prawniczą,  przygotowując się do zawodu notariusza w Kancelarii Notarialnej notariusza Zofii Jeziorskiej . Po ukończeniu aplikacji notarialnej i odbyciu asesury notarialnej został powołany na stanowisko notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości. W październiku  2001 r. uruchomił swoją Kancelarię w Zgierzu, kontynuując tym samym tradycje rodzinne.

Basia Not Waldek Not

 

W naszych kancelariach pracują osoby z dużym doświadczeniem zawodowym.

Kasia  Lila 
 Katarzyna Jędrzejczak – obowiązki obsługi sekretariatu kancelarii notarialnej wykonuje od 1997 roku  Lilla Wille – wykonywanie obowiązków podjęła w 2004 roku.