Akty notarialne

Akty notarialne mają charakter dokumentów urzędowych. Oznacza to, że stanowi on przypieczętowanie i potwierdzenie dokonanych czynności prawnych. Jako że z tego tytułu rodzi konkretne skutki prawne dla podpisujących go osób, to zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzać go mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, czyli notariusze. W pewnych przypadkach podpisanie aktu notarialnego jest konieczne i wymagana prawnie, w innych znów stanowi dobrowolną decyzją. 

Umowy notarialne

Wśród czynności, które wymagają sporządzanie umowy notarialnej, wymienić można przekazanie prawa własności do nieruchomości poprzez jej sprzedaż. Należy również podkreślić, że konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego także w przypadku nieodpłatnego przekazania innej osobie jakiś dóbr. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, praw spółdzielczych, czy właśnie nieruchomości. Konieczne jest także udanie się do notariusza w celu sporządzenia stosownych dokumentów w przypadku chęci ustanowienia użytkowania wieczystego lub ustanowienia odrębnej własności lokalu. Formę aktu notarialnego powinny mieć także przygotowywane umowy spółki – komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Testament

Dokumentem, który nie musi posiadać formy aktu notarialnego, ale pomimo tego wiele osób decyduje się, jednak aby nadać mu taką formę, jest testament. Dzieje się tak ponieważ, dzięki temu można zyskać pewność dokładnego wypełnienia jego zapisów. Oprócz pomocy przy sporządzeniu testamentu nasi notariusze, mogą również dokonać notarialnego poświadczenia dziedziczenia