Poświadczenie dziedziczenia

Jedną czynności, które wykonujemy w naszej kancelarii jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Decyzją ustawodawcy od 2 października 2008 możemy sporządzać w tej materii stosowane dokumenty, co daje klientom alternatywę wobec postępowania sądowego, mającego na celu  potwierdzenie nabycia spadku. Należy jednak podkreślić, że z akt poświadczenie dziedziczenia może zostać przygotowany przez notariusza jedynie w przypadkach, w których wszyscy spadkobiercy wyrazili zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia.

Dlaczego warto posiadać akt poświadczenia dziedziczenia?

Posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest obligatoryjne. Jego brak w żaden sposób nie wpływ na kwestie związane z dziedziczeniem majątku, te bowiem są regulowane przez przepisy prawa spadkowego. Pomimo tego jednak warto postarać się o uzyskanie dokumentu poświadczającego dziedziczenie. Okaże się on użyteczny w zarządzaniu masą spadkową np. przy odzyskaniu wchodzącej w jej skład wierzytelności. Będzie także niezbędny w sytuacji, kiedy częścią spadku jest nieruchomość. Przepisy nakazują spadkobiercy ujawnienie swoich praw do nieruchomości w księdze wieczystej. Aby to zrobić konieczne jest złożenie wniosku wraz z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub właśnie aktem poświadczenie dziedziczenia.

Jak wygląda sporządzenie aktu poświadczenie dziedziczenia?

Procedura sporządzenia aktu doświadczenia składa się z trzech kroków:

  • ·         Przygotowanie protokoły dziedziczenia
  • ·         Sporządzenie właściwego aktu poświadczenie dziedziczenia
  • ·         Wpis przez notariusza aktu poświadczenie dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.