Jeziorscy – Zgierz: nasz zespół


Notariusz Barbara Jeziorska pracę w kancelarii notarialnej podjęła w 1993 roku po ukończeniu studiów prawniczych. W 2005 roku, po ukończeniu 3,5 letniej aplikacji radcowskiej rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego,  zbierając bezcenne doświadczenie z zakresu obsługi spółek , jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. W 2008 r. zawiesiła prawo wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z uzyskaniem decyzji Ministra Sprawiedliwości powołującej ją na stanowisko notariusza i uruchomiła Kancelarię Notarialną w Zgierzu.


Notariusz Waldemar Jeziorski od ukończenia studiów prawniczych w 1993 roku doskonalił swoją wiedzę prawniczą przygotowując się do zawodu notariusza w Kancelarii Notarialnej notariusz Zofii Jeziorskiej. Po ukończeniu aplikacji notarialnej i odbyciu asesury notarialnej został powołany na stanowisko notariusza decyzją Ministra Sprawiedliwości. W październiku  2001 r. uruchomił swoją Kancelarię w Zgierzu, kontynuując tym samym tradycje rodzinne.


W naszych kancelariach notarialnych pracują osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu naszym klientom możemy oferować rzetelną i sprawną realizację czynności i usług notarialnych .

Notariusz Barbara Jeziorska Notariusz Waldemar Jeziorski

 

W naszych kancelariach pracują osoby z dużym doświadczeniem zawodowym.

Katarzyna Jędrzejczak  Lilla Wille 
 Katarzyna Jędrzejczak – obowiązki obsługi sekretariatu kancelarii notarialnej wykonuje od 1997 roku  Lilla Wille – wykonywanie obowiązków podjęła w 2004 roku.